TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

ĐĂNG NHẬP

TỔNG HỢP

  • Thủ tục hành chính công: 67
  • Dịch vụ công trực tuyến mức 3: 67
  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến: 119
    • Hồ sơ đang xử lý: 33
    • Hồ sơ đã hoàn thành: 86

55 NĂM HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Lĩnh vực: Quản lý đo lường
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Đo lường- Tổng cục TCĐLCL
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nơi tiếp nhận: Vụ Đo lường - Nhà A, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian tiếp nhận: Sáng: 08:00 đến 12:00; Chiều: 13:00 đến 17:00; Nghỉ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc
Thời hạn nộp giấy tờ gốc (*): Ngay sau khi có thông báo hồ sơ đã được phê duyệt bạn cần mang các giấy tờ/tài liệu bản gốc (bản chính) đến Vụ Đo lường - Nhà A, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội để đối chiếu và nhận kết quả.
Phí, lệ phí: 0 đ
* Ghi chú về thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và thông báo nếu hồ sơ chưa đầy đủ: 05 ngày làm việc.
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ và không phải đánh giá tại cơ sở: 07 ngày làm việc.
- Thời hạn giải quyết khi phải đánh giá tại cơ sở:
+ Thời hạn tổ chức đánh giá (bao gồm cả thời gian thành lập đoàn đánh giá): 30 ngày.
+ Thời hạn giải quyết khi nhận được kết quả đánh giá đạt yêu cầu hoặc kết quả khắc phục kết luận của đoàn đánh giá đạt yêu cầu: 07 ngày.