TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

ĐĂNG NHẬP

TỔNG HỢP

  • Thủ tục hành chính công: 67
  • Dịch vụ công trực tuyến mức 3: 67
  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến: 140
    • Hồ sơ đang xử lý: 26
    • Hồ sơ đã hoàn thành: 114

55 NĂM HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng

Lĩnh vực: Đánh giá sự phù hợp
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Đánh giá Hợp chuẩn - Hợp quy/Tổng cục TCĐLCL
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nơi tiếp nhận: Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy- Nhà A, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian tiếp nhận: Sáng: 08:00 đến 12:00; Chiều: 13:00 đến 17:00; Nghỉ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Thời hạn nộp giấy tờ gốc (*): Ngay sau khi có thông báo hồ sơ đã được phê duyệt bạn cần mang các giấy tờ/tài liệu bản gốc (bản chính) đến Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy- Nhà A, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội để đối chiếu và nhận kết quả.
Phí, lệ phí: 0 đ
* Ghi chú về thời hạn giải quyết:
- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG):Trong thời hạn ít nhất 01 tháng trước khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất, chế biến LPG, cần nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ, tổ chức việc kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và cấp lại Giấy chứng nhận.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trả lại hồ sơ và hướng dẫn thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận và nêu rõ lý do bằng văn bản.