TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

ĐĂNG NHẬP

TỔNG HỢP

  • Thủ tục hành chính công: 25
  • Dịch vụ công trực tuyến mức 3: 25
  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến: 153
    • Hồ sơ đang xử lý: 34
    • Hồ sơ đã hoàn thành: 119

55 NĂM HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI

Mời bạn click vào đây để tải tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản chi tiết

Sau đây là trình tự các bước Đăng ký tài khoản :

Từ trang chủ click vào "Đăng ký"

 

Sau khi điền đầy đủ thông tin click vào "Thực hiện"

 

 

Bước cuối cùng truy cập vào email dùng để đăng ký để xác nhận

 

 

Hoàn tất đăng ký thành công