TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

ĐĂNG NHẬP

TỔNG HỢP

  • Thủ tục hành chính công: 25
  • Dịch vụ công trực tuyến mức 3: 25
  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến: 153
    • Hồ sơ đang xử lý: 34
    • Hồ sơ đã hoàn thành: 119

55 NĂM HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mời bạn click vào đây để tải tài liệu hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính chi tiết

Từ trang chủ bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thủ tục hành chính mà mình quan tâm bằng 2 hình thức:

   - Tìm kiếm theo từ khóa

   - Tìm theo lĩnh vực (Ở đây có 3 lĩnh vực thuộc quản lý của Tổng cục TCĐLCL như hiển thi hình dưới đây)

 

tra cuu