TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

ĐĂNG NHẬP

TỔNG HỢP

  • Thủ tục hành chính công: 67
  • Dịch vụ công trực tuyến mức 3: 67
  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến: 119
    • Hồ sơ đang xử lý: 33
    • Hồ sơ đã hoàn thành: 86

55 NĂM HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Quên mật khẩu

Chú ý: Cần nhập đúng mã truy cập và email để nhận lại mật khẩu *