TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

ĐĂNG NHẬP

TỔNG HỢP

  • Thủ tục hành chính công: 25
  • Dịch vụ công trực tuyến mức 3: 25
  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến: 153
    • Hồ sơ đang xử lý: 34
    • Hồ sơ đã hoàn thành: 119

55 NĂM HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04-37562608 - 04-37918567 Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn